Strefa marek
Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa

EAN:

9788383284231

Wydawnictwo:

Data premiery:

2023-03-20

Rok wydania:

2023

Oprawa:

twarda

Format:

146x207 mm

Strony:

560

Cena sugerowana brutto:

179.00zł

Stawka vat:

5%

Bez prawa zwrotu

Publikacja jest jedyną na rynku pozycją opisującą kompleksowo problematykę mieszkalnictwa i polityki mieszkaniowej państwa. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa z 26.10.1995 r. oraz innych ustaw, które mają związek z regulacjami niniejszej ustawy lub znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym tą ustawą. W publikacji dużo uwagi poświęcono zagadnieniom takim jak: zasady wsparcia gmin ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (jak też funkcjonowania tego Funduszu),, wyodrębnianie na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,, zasady działania w formule społecznych agencji najmu (SAN),, Finansowanie zwrotne udzielane przez BGK, zasady rozliczania partycypacji w okresie najmu lokalu mieszkalnego. Autorka analizuje obecnie obowiązujące przepisy, przedstawiając ich możliwy i racjonalny zakres stosowania. Zwrócono również uwagę na wadliwe przepisy oraz rozwiązania, które pozostają w sprzeczności z przepisami innych ustaw. Wśród komentowanych przez Autorkę regulacji warto wymienić: ustawę z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, ustawę z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawę z 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, ustawę z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawę z 24.06.1994 r. o własności lokali. Książka obejmuje również analizę przepisów przejściowych oraz aktualnego orzecznictwa w zakresie komentowanej ustawy. Komentarz adresowany jest do prawników (sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej) oraz do niebędących prawnikami osób związanych z funkcjonowaniem społecznych inicjatyw mieszkaniowych, w tym towarzystw budownictwa społecznego, czy z funkcjonowaniem spółdzielni mieszkaniowych oraz do osób zajmujących się w gminach i innych jednostkach samorządu terytorialnego polityką lub pomocą mieszkaniową i mających styczność z wykorzystywaniem finansowego wsparcia udzielanego na budowę mieszkań na wynajem, ale też na budowę pomieszczeń tymczasowych, schronisk, noclegowni i innych obiektów udzielających schronienia bezdomnym. A także do osób związanych z udzielaniem różnych form pomocy finansowej, o których mowa w komentowanej ustawie oraz do przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów), ale także do osób, które z innych powodów zajmują się zarządzaniem i gospodarowaniem nieruchomościami lub stykają się z tymi dziedzinami.